Bills

All House of Representatives Bills

Bills Name Stage Download
The Public Audit Act, 2023 First Read Download
Mswada wa Sheria ya Ukaguzi wa Umma, 2023 First Read Download
The Kadhi’s Courts Act, 2023 First Read Download
Mswada wa Sheria ya Mahakama za Kadhi, 2023 First Read Download
The Zanzibar Investment Bill, 2023 First Read Download
Mswada wa Sheria ya Uwekezaji Zanzibar, 2023 First Read Download
Mswada wa Sheria ya Wakala wa Bohari Kuu ya Dawa Zanzibar 2023 First Read Download
The Zanzibar Central Medical Store Agency Bill, 2023 First Read Download
Mswada wa Sheria ya Taasisi ya Utafiti wa Uvuvi na Maliasili za Baharini Zanzibar ya 2023 First Read Download
The Zanzibar Fisheries and Marine Resources Research Institute Bill 2023 First Read Download
Mswada wa Sheria ya Biashara ya Huduma Ndogo Ndogo za Fedha Zanzibar 2023 First Read Download
The Zanzibar Microfinance Business Bill 2023 First Read Download
A Bill for An Act to Amend various laws and make better provisions thereof Passed Download
Mswada wa Marekebisho ya Sheria mbalimbali na kuweka Masharti bora ndani yake Passed Download
The Appropriation Bill Passed Download
Mswada wa Sheria ya Kuidhinisha Makisio na Matumizi Passed Download
A Bill for an Act to Amend Certain Written Financial and Tax Laws Passed Download
Mswada wa Sheria ya Kurekebisha Baadhi ya Sheria za Fedha na Kodi Passed Download
Mswada wa Sheria ya Kuanzisha Shirika la Mawasiliano Zanzibar Passed Download
A Bill for An Act to Establish the Zanzibar Communication Corporation Passed Download
Mswada wa Kufuta Sheria ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi Zanzibar Passed Download
A Bill for An Act to Repeal the Zanzibar Anti-Corruption and Economic Crimes Act, Passed Download
Mswada wa Sheria ya Kuanzisha Mfuko wa Huduma za Afya Zanzibar Passed Download
A Bill for An Act to Establish the Zanzibar Health Services Fund Passed Download
Bills Name Stage Download