Committees Timetables

House Committees Timetables

Commitee Name Document Name Date Download
Kamati ya Bajeti Ratiba ya Kazi za Kamati ya Bajeti kwa Unguja na Pemba - Mzunguko wa Pili 07.08.2023 Download
Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Ratiba ya Kazi za Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa kwa Unguja na Pemba - Mzunguko wa Pili 07.08.2023 Download
Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali za Mitaa na Mashirika (LAAC) Ratiba ya Kazi za Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali za Mitaa na Mashirika (LAAC) kwa Unguja na Pemba - Mzunguko wa Pili 07.08.2023 Download
Kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za Serikali (PAC) Ratiba ya Kazi za Kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za Serikali (PAC) kwa Unguja na Pemba - Mzunguko wa Pili 07.08.2023 Download
Kamati ya Mawasiliano Ardhi na Nishati Ratiba ya Kazi za Kamati ya Mawasiliano Ardhi na Nishati kwa Unguja - Mzunguko wa Pili 14.08.2023 Download
Kamati ya Kilimo Biashara na Utalii Ratiba ya Kazi za Kamati ya Kilimo Biashara na Utalii kwa Unguja na Pemba - Mzunguko wa Pili 14.08.2023 Download
Kamati ya Ustawi wa Jamii Ratiba ya Kazi za Kamati ya Ustawi wa Jamii kwa Unguja na Pemba - Mzunguko wa Pili 14.08.2023 Download
Session Sitting Date Download
//