Hon. Zubeir Ali Maulid
Speaker of the House

Profile

Roles

Raya Issa Msellem
Clerk of the House

Profile

Roles

MEMBERS OF THE HOUSE

All Members

Video & Live Stream

Mkutano wa 11 wa Baraza la Kumi la Wawakilishi ambao unajadili Bajeti ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mwaka wa fedha 2023/2024