HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

Acts

Acts of House of Representatives Zanzibar, from 1984 to date

Please Select Year:

List of Acts Year Enacted
Name: Written Laws (Miscellaneous Amendment), Act No.1/2018. Year: 2018
Act to Amend Various Laws and make better provisions thereof.
Read more
Name: Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali Act, No.1/2018. Year: 2018
Sheria ya Marekebisho ya Sheria mbalimbali na kuweka masharti bora ndani yake.
Read more
Name: The Zanzibar Micro, Small and Medium Industrial Development Agency Act, No.2/2018. Year: 2018
Act to Establish the Zanzibar Micro, Small and Medium Industrial Development Agency and to provide for the facilitation of promotion and development of Zanzibar Micro, Small and Medium Industries and other matters related therewith and incidental thereto.
Read more
Name: Sheria ya Wakala wa Maendeleo ya viwanda Vidogo Vidogo, Vidogo na vya Kati, Zanzibar Act, No.2/2018 Year: 2018
Sheria ya kuanzisha Wakala wa Maendeleo ya Viwanda Vidogo Vidogo, Vidogo na vya Kati, Zanzibar pamoja na kuwezesha ushajiishaji na uendelezaji wa Viwanda Vidogo vidogo, Vidogo na vya kati Zanzibar na mambo mengine yanayohusiana na hayo
Read more
Name: The Zanzibar Civil Status Registration Agency Act, No.3/2018. Year: 2018
Act to Establish the Zanzibar Civil Status Registration Agency and to make provisions for registration and other matters connected therewith.
Read more
Name: Sheria ya Wakala wa Usajili wa Matukio ya Kijamii Zanzibar Act, No.3/2018. Year: 2018
Sheria ya kuanzisha Wakala wa Usajili wa Matukio ya Kijamii Zanzibar na kuweka vifungu vya Usajili na mambo
mengine yanayohusiana na hayo.
Read more
Name: The Election Act, No.4/2018. Year: 2018
An Act to Repeal the Elections Act No. 11 Of 1984 And Enact Elections Act Of 2017 And Other Matters Connected Therewith
Read more
Name: Sheria ya Uchaguzi, Act No.4/2018. Year: 2018
Sheria ya Kufuta Sheria ya Uchaguzi Nam.11 ya 1984 na Kutunga Sheria ya Uchaguzi ya mwaka 2017 na masuala mengine Yanayohusiana na hayo
Read more
Name: The Fair Competition and Consumer Protection Act, No.5/2018. Year: 2018
An Act to Repeal the Zanzibar Fair Trading and Consumer Protection Act No. 2 1995 and enact the new Fair Competition and Consumer Protection Act to provide for better provisions and other matters relatedThereto
Read more
Name: Sheria ya Ushindani halalai wa Biashara na Kumlinda Mtumiaji ya Zanzibar, Act No.5/2018. Year: 2018
Sheria ya Kufuta Sheria ya kusimamia mwenendo wa Biashara na kumlinda Mtumiaji ya Zanzibar Nam. 2 1995 na kutunga Sheria mpya ya Ushindani halalai wa Biashara na Kumlinda Mtumiaji, kuweka masharti bora zaidi pamoja na mambo mengine yanayohusiana na hayo
Read more
Name: The Penal Act, No.6/2018. Year: 2018
An Act to Repeal the Penal Act No. 6 Of 2004 and Enact New Penal Act, to provide for better provisions and other matters connected Therewith
Read more
Name: Sheria ya Adhabu, Act No.6/2018. Year: 2018
Sheria ya Kufuta Sheria ya Adhabu, Nam.6 ya 2004 na Kutunga Sheria Mpya ya Adhabu, kuweka masharti bora zaidi pamoja na mambo mengine yanayohusiana na hayo
Read more
Name: The Criminal Procedure Act, No.7/2018. Year: 2018
An Act to Repeal the Criminal Procedure Act No.7 Of 2004 And Re-enact a New Criminal Procedure and to provide for better procedures for Investigation and conduct of the Criminal Trials and for Other Matters related Thereto.
Read more
Name: Sheria ya Mwenendo wa Jinai, Act No.7/2018. Year: 2018
Sheria ya Kufuta Sheria ya Mwenendo wa Jinai Nam.7 ya 2004 na Kutunga Sheria Mpya ya Mwenendo wa Jinai na kuweka utaratibu bora wa upelelezi wa Makosa ya Jinai na usikilizaji wa Kesi za Jinai na Mambo mengine yanayohusiana na hayo.
Read more


Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events

Stay connected