HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

Baraza likiwa katika Kamati, na Mhe. Mgeni Hassan Juma, Naibu Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar (kati), akiwa na Makatibu Mezani katika upishaji wa vifungu vya Mswaada baada ya majadiliano siku ya tarehe 30/11/2016 Mhe. Rashid Ali Juma, Muwakilishi wa jimbo la Amani na Waziri wa Habari Utamaduni Utalii na Michezo, akichangia Mswada wa Sheria ya Kutunga Sheria ya Usimamizi wa Fedha za Umma na Kuweka Masharti Bora ya Kudhibiti na Kusimamia Fedha za Umma siku ya tarehe 30/11/2016. Waziri wa Fedha na Mipango Zanzibar, Mhe. Dkt Khalid Salum Mohammed akiwasilisha mswada wa Sheria ya Marekebisho ya Mfuko wa Hifadhi ya Jamii ya mwaka 2016 kwa Baraza la Wawakilishi siku ya tarehe 28/11/2016. Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar wakiwa wanaendelea na vikao vya Mkutano wa Nne wa Baraza la Tisa,  Mkutano ulioanza tarehe  23/11/2016. Wajumbe wa Kamati ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa wakikaguzwa katika badhi ya maeneo yaliyozunguka Ikulu ya Kibweni -Zanzibar na Msimamizi wa Ikulu hiyo siku ya tarehe 10/11/2016 katika ziara ya kamati.

The Zanzibar House of Representatives is one of the two parts forming the Zanzibar Legislative organ. The Zanzibar President on one part and the Representatives on the other part of the House.

Zanzibar together with Mainland Tanzania forms the United Republic of Tanzania. The House of Representatives is legislative body for non Union matters in Zanzibar, while Union matters are dealt with the Parliament of the United Republic of Tanzania.

As a Representative body of the people, the Zanzibar House of Representatives is mandated to oversight the Government of Zanzibar.

Taarifa ya shughuli za Mkutano wa Nne wa Baraza la Tisa la Wawakilishi Download

Taarifa kwa Umma juu ya Mkutano wa Nne wa Baraza la Tisa la Wawakilishi Download

Kikao cha Nane 2016-12-02 Download
Hotuba ya Maoni ya Kamati ya kuhusu Mswada wa Sheria ya Kureke bisha Sheria ya Mfuko wa Hifadhi ya Jamii N amba 2 ya 2005 Download

Current Events

Mkutano wa Nne wa Baraza la Wawakilishi ukiendelea.

News from the House

Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events

Stay connected