Mwenyekiti wa Baraza la Wawakilishi, Mhe. Mahmoud Mohamed Mussa akiwapokea Wajumbe wa Bunge la Norway, waliofika katika Afisi ya Baraza la Wawakilishi siku ya Jumamosi ya tarehe 21/02/2015, kwa lengo la kuitembelea Afisi ya Baraza pamoja na kubadilishana mawazo kuhusiana na utekelezaji bora wa miradi inayosimamiwa na Shirika la Umeme la Zanzibar (ZECO), ambayo imefadhiliwa na Serikali ya Norway.

 

 

Mwenyekiti wa Kamati ya Nishati na Mazingira wa Bunge la Norway, Bw. Ola Elvestuen (aliyepo upande wa kulia wa Mwenyekiti wa Baraza la Wawakilishi) akiwakaribisha Wajumbe wa Bunge la Norway kuuliza masuali pamoja na kupatiwa ufafanuzi juu ya historia, muundo na mwenendo wa mzima wa shughuli za Baraza la Wawakilishi Zanzibar.

 

 

 

 

 

Katibu Mkuu wa Wizara ya Ardhi, Makaazi, Maji na Nishati, Ndg. Ali Khalil Mirza akiwakaribisha Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi pamoja na Wabunge wa Bunge la Norway, katika hafla ya pamoja ya kupata chakula cha mchana katika hoteli ya Serena Inn iliyopo Shangani, Mjini Zanzibar.

 

 

Askari wa Baraza la Wawakilishi (Sergeants at Arms) wakiwa wameubeba mwili wa Marehemu, Mheshimiwa Salmin Awadh Salmin kutoka katika Ukumbu wa Baraza la Wawakilishi na kuelekea katika Msikiti wa Baraza la Wawakilishi (Masjid Taqwa).

 

 

Mwili wa Marehemmu Mheshimiwa Salmin Awadh Salmin ukiwa mbele ya ukumbi wa Baraza la Wawakilishi kwa ajili ya kuagwa pamoja na kusomewa Dua Maalum kutoka kwa Waheshimiwa Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi na Waheshimiwa Wabunge kutoka Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

 

 

Search the Site
Call for Consultancy Proporsals to Review House Standing Orders Download

Call for Consultancy Proporsals on Staffs Needs Assessments Download

House of Representatives' New Bills, 2015 Download

BUNGE MAALUM: Katiba inayopendekezwa. Download

Mafunzo kwa Wanasheria wa Baraza juu ya uandishi na kutafsiri Sheria.

Waweza kujiuliza juu ya nafasi ya Mshauri wa Sheria wa Baraza la Wawakilishi, waweza pia kujiuliza nafasi ya Divisheni ya Sheria ya Baraza la Wawakilishi …....
Read more »


Wajube wa Baraza wapewa Semina juu ya Uandaaji na Utekelezaji wa Bajeti.

Semina ya Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi juu ya utekelezaji wa Bajeti na Uchui ni muhimu kufanyika kila mwaka, na zaidi pale inapokarikaribia kipindi cha Kikao cha Bajeti, …....
Read more »


Kamati ya P.A.C yaanza kuzifuatilia Ripoti mbili zilizowasilishwa na Mdhibiti Barazani.

Kamati ya Kuchunguza na Kudhibiti Hesabu za Serikali na Mashirika ya Baraza la Wawakilishi Zanzibar (P.A.C), iliyoanzishwa na Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 kupitia kifungu cha 85(1) na kanuni ya 106(g) ya Kanuni za Baraza …....
Read more »


Muendelezo wa kazi za Kamati za kudumu za Baraza la Wawakilishi.

  Mwenyekiti wa Kamati ya Maendeleo ya Wanawake na Ustawi wa jamii Mhe. Mgeni Hassan Juma pamoja na Wajumbe wengine wa Kamati hiyo ya Baraza la Wawakilishi wakipokea maelezo juu ya Ujenzi wa Kituo cha kuwafundisha Wanawake utengenezaji wa vifaaa vya umeme wa jua kutoka kwa Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Uwezeshaji na Ustawi wa Jamii, Vijana, Wanawake na Watoto Ndg. Msham Abdallah Khamis tarehe 04/02/2015, maeneo ya Kinyasini Unguja.


Questions
Supplementary Questions
Contributions
All members