HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

Mwenyekiti wa Kamati ya Kusimami Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa Mhe. Omar Seif Abeid, akiwasilisha mbele ya Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Muhtasari wa Ripoti wa kazi za Kamati yake kwa mwaka 2017/2018 siku ya tarehe 14/02/2018 Mwanasheria Mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Mhe. Said Hassan Said, wakati wa kuwasilisha Mswada wa Marekebisho ya  Sheria Mbali Mbali na Kuweka Masharti Bora Ndani yake ambao umepitishwa na Wajumbe wa Baraza katika mkutano wa nane wa Baraza la Tisa. Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar  Mhe. Zubeir Ali Maulid akiwa katika picha ya pamoja na wajumbe wa Kamisheni ya Utumishi wa Umma Zanzibar walipofika ofisini kwake kwa ajili ya kujitambulisha tarehe 15/11/2017. Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar Mhe. Zubeir Ali Maulid, akiwa katika picha ya pamoja na Wajumbe wapya wa Tume ya Utumishi ya Baraza, chini ya Mwenyekiti wake Bw. Idrissa Kheir Juma, mapema tarehe 11/10/2017. Mhe. Spika ameunda Tume  hiyo mpya baada ya ile ya zamani kumaliza muda wake. Mhe. Yussuf Hassan Iddi, Mwenyekiti wa Kamati ya Fedha, Biashara na Kilimo ya Baraza la Wawakilishi Zanzibar akiwasilisha Maoni ya Kamati yake kuhusu Ripoti ya Utekelezaji wa Maagizo ya Kamati yaliyotolewa kwa Wizara ya Fedha na Mipango kwa mwaka 2016/2017 siku ya tarehe 10/10/2017

The Zanzibar House of Representatives is one of the two parts forming the Zanzibar Legislative organ. The Zanzibar President on one part and the Representatives on the other part of the House.

Zanzibar together with Mainland Tanzania forms the United Republic of Tanzania. The House of Representatives is legislative body for non Union matters in Zanzibar, while Union matters are dealt with the Parliament of the United Republic of Tanzania.

As a Representative body of the people, the Zanzibar House of Representatives is mandated to oversight the Government of Zanzibar.

Taarifa ya shughuli za Mkutano wa Tisa wa Baraza la Tisa la Wawakilishi, unaotarajiwa kuanza siku ya Jumatano tarehe 07 Februari, 2018 Download

Ratiba ya Mkutano wa Tisa wa Baraza la Tisa la Wawakilishi. Download

Kikao cha Nane 2018-02-16 Download
Ripoti ya Kamati kwa mwaka wa Fedha 2017/2018. Download
Hotuba ya Muhtasari wa Ripoti ya Kamati kwa mwaka wa Fedha 2017/2018. Download

Current Events

Kuanza kwa Mkutano wa Tisa wa Baraza la Tisa la Wawakilishi, 07 Feb 2018.

News from the House

Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events

Stay connected