HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

Mhe. Zubeir Ali Maulid Spika wa Baraza la Wawakilishi amefungua Mkutano wa Kumi na Moja wa Baraza la Tisa la Wawakilishi Zanzibar ulioanza tarehe 19/08/2018 Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi wakiendelea kufuatilia Kikao cha Kwanza cha Mkutano wa Kumi na Moja wa Baraza la Wawakilishi ulionza tarehe 19/08/2018 Spika wa Bunge la Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Job Ndugai akifungua mafunzo ya Siku Tatu ya Kamati ya Uongozi,Makamu Wenyeviti wa Kamati na Wajumbe wa Tume ya Utumishi wa Bunge, mafunzo hayo yanafanyika katika Ofisi za Bunge Tunguu Zanzibar. Katibu wa Baraza la Wawakilishi Ndg. Raya Issa Msellem katika picha ya pamoja na Wajumbe wa Kamati tendaji ya Jumuiya ya Makatibu Mezani wa Umoja wa Mabunge ya Jumuiya ya Madola kanda ya Afrika mara baada ya kumalizika kwa kikao hicho Gaborone, Botswana. Waziri wa Fedha na Mipango Mhe. Dkt. Khalid Salum Mohammed akijiandaa kuwasilisha Bajeti ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mwaka wa fedha 2018/2019 siku ya tarehe 20/06/2018 Katika ukumbi wa baraza la wawakilihi - Chukwani-Zanzibar.

The Zanzibar House of Representatives is one of the two parts forming the Zanzibar Legislative organ. The Zanzibar President on one part and the Representatives on the other part of the House.

Zanzibar together with Mainland Tanzania forms the United Republic of Tanzania. The House of Representatives is legislative body for non Union matters in Zanzibar, while Union matters are dealt with the Parliament of the United Republic of Tanzania.

As a Representative body of the people, the Zanzibar House of Representatives is mandated to oversight the Government of Zanzibar.

Taarifa ya shughuli za Mkutano wa Kumi na Moja wa Baraza la Tisa la Wawakilishi. Download

Ratiba ya Mkutano wa Kumi na Moja wa Baraza la Tisa la Wawakilishi. Download

Kikao cha Kumi na Mbili 2018-10-04 Download
Hotuba ya Kamati ya Bajeti kuhusu makadirio ya Mapato na Matumizi ya Bajeti ya Serikali, Mwelekeo wa Uchumi na Mpango wa Maendeleo kwa mwaka wa fedha wa 2018/2019 Download

Events

Kumalizika kwa Mkutano wa Kumi na Moja wa Baraza la Tisa la Wawakilishi.

Bills by Stages

Mswada wa Sheria ya Kuanzisha Wakala wa Serikali wa Uchapaji Zanzibar

A Bill for an Act to Establish the Office of the Chief Inspector of Education

Mswada wa Sheria ya Kuanzisha Ofisi ya Mkaguzi Mkuu wa Elimu

A Bill for An Act to make better provisions for the administration of the Judiciary.

Mswada wa Sheria ya Kuweka Masharti Bora ya Usimamizi wa Mahakama.

Mswada wa Sheria ya Kufuta Sheria ya Mwenendo wa Jinai Nam. 7 ya 2004

A Bill for an Act to Repeal the Criminal Procedure Act No. 7 of 2004.

Mswada wa Sheria ya Kufuta Sheria ya Adhabu.

A Bill for an Act to Repeal the Penal Act No. 6 of 2004.

Mswada wa Sheria ya kufuta Sheria ya Kusimamia Mwenendo wa Biashara na Kumlinda Mtumiaji ya Zanzibar Nam. 2 ya mwaka 1995.

A Bill for An Act to Repeal the Zanzibar Fair Trading and Consumer Protection Act, No. 2 of 1995

Mswada wa Sheria ya kufuta Sheria ya Kusimamia Mwenendo wa Biashara na Kumlinda Mtumiaji ya Zanzibar Nam. 2 ya mwaka 1995.

A Bill for An Act to Repeal the Zanzibar Fair Trading and Consumer Protection Act, No. 2 of 1995

Mswada wa Sheria wa Kufuta Sheria ya Mahakama ya Kadhi Nam. 3 ya 1985

A Bill for an Act to repeal the Kadhis' Courts Act No. 3 of 1985

Mswada wa Sheria ya kuanzisha Baraza la Taifa la Biashara ya 2017

A Bill for an Act to Establish the Zanzibar National Business Council of 2017

A Bill for an Act to amend the Zanzibar Public Leaders' Code of Ethics Act No. 4 of 2015

Mswada wa Sheria ya kurekebisha sheria ya maadili ya viongozi wa Umma zanzibar, nam. 4 ya 2015


News from the House

  • Wabunge, Wawakilishi wahimizwa kujifunza Zaidi

    Spika wa Bunge la Jamhuri ya muungano wa Tanzania Mhe Job Ndugai Youstin amesema upo umuhimu mkubwa kwa wabunge na Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi kujifunza masuala ya kibunge kwa vitendo ili...

  • Wawakilishi wachangia Damu

    Spika wa Baraza la Wawakilishi Mheshimiwa Zubeir Ali Maulid amewahimiza Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi kuwahamasisha wananchi katika majimbo yao umuhimu wa kuchangia damu kwa hiari.

  • Wawakilishi waanza kuchambua Bajeti, 2018/2019

    MKUTANO wa Kumi (10) wa Baraza la Tisa la Wawakilishi Zanzibar, umeanza leo Jumatano Mei 9, 2018, na unatarajiwa kuchukua siku 35 hadi 40 za kazi.

Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events

Stay connected