HOUSE OF REPRESENTATIVES

BARAZA LA WAWAKILISHI

Spika wa Baraza La Wawakilishi Mhe, Zubeir Ali Maulid akiwa katika picha ya Pamoja na wanafunzi wa skuli ya Maandalizi Welezo wakati walipofika kutembea na kujifunza baadhi ya shughuli zinazofanyika katika jengo la Baraza hilo. Afisa uhusiano wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar ndugu Himidi Choko akiwapa maelezo Wawakilishi wateule kutoka chama cha ACT wazalendo kuhusu mambo mbali mbali yanayowahusu ukaaji wa wajumbe ndani ya ukumbi  wa Baraza la Wawakilishi Chukwani Wawakilishi wateule kutoka chama cha ACT Wazalendo Jimbo la Kojani Mhe.Hassan Hamad Omar, Jimbo la Mtambile Mhe. Habibu Ali Muhamed na Jimbo la Wingwi Mhe.  Kombo Mwinyi Shehe [hayupo katika picha] wakifanyiwa usajili katika Afisi za Baraza la Wawakilishi Chukwani baada ya chama chao kuridhia kushiriki katika shughuli za Baraza la Wawakilishi 2020-2025 Katibu  wa Baraza La Wawakilishi Raya Issa Msellem akisalimiana na wanafunzi wa skuli ya Maandalizi Welezo wakati walipokuja kutembea na kujifunza baadhi ya shughuli zinazofanyika katika Baraza hilo. Naibu Spika wa Baraza La Wawakilishi Mhe, Mgeni Hassan Juma akisalimiana na wanafunzi wa skuli ya maandalizi Kisiwandui wakati walipokuja kutembea na kujifunza baadhi ya shughuli zinazofanyika katika Baraza hilo.

The Zanzibar House of Representatives is one of the two parts forming the Zanzibar Legislative organ. The Zanzibar President on one part and the Representatives on the other part of the House.

Zanzibar together with Mainland Tanzania forms the United Republic of Tanzania. The House of Representatives is legislative body for non Union matters in Zanzibar, while Union matters are dealt with the Parliament of the United Republic of Tanzania.

As a Representative body of the people, the Zanzibar House of Representatives is mandated to oversight the Government of Zanzibar.

Taarifa ya shughuli za Mkutano wa Kumi na Tisa wa Baraza la Tisa la Wawakilishi Download

Kikao cha Tatu 2020-11-11 Download
Bajeti ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar (Makadirio ya Mapato na Matumizi) kwa mwaka wa fedha 2020/2021 Download
HOTUBA YA KAMATI YA BAJETI YA BARAZA LA WAWAKILISHI, KUHUSU MAJUMUISHO YA MJADALA WA BAJETI YA SERIKALI KWA MWAKA 2020/2021 Download

Events

Shughuli za Mkutano wa Kwanza wa Baraza la Kumi la Wawakilishi.

Bills by Stages

A Bill for An Act to Amend various Laws

Mswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria mbali mbali

A Bill for an Act to establish the Zanzibar Roads Agency

Mswada wa Sheria ya Kuanzisha Wakala wa Barabara Zanzibar

A Bill for An Act to Amend the Establishment of the Office of Mufti

Mswada wa Marekebisho ya Sheria ya Kuanzisha Ofisi ya Mufti

A Bill for An Act to provide for the Establishment of the Zanzibar e-Government Agency

Mswada wa Sheria ya Kuanzisha Wakala wa Serikali Mtandao

Mswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Usafiri Barabarani

A Bill for an Act to Establish the Zanzibar Law Society

Mswada wa Sheria ya kuanzisha Jumuiya ya Mawakili Zanzibar

A Bill for An act to Repeal the National Leaders Act No. 10 of 2002

Mswada wa kufuta Sheria ya Viongozi wa Kitaifa Namba 10 ya 2002

Mswada wa Sheria ya Utawala wa Baraza la Wawakilishi

A Bill for an Appropriation Act, 2019.

Mswada wa Sheria ya Makisio na Matumizi ya mwaka 2019

A bill for the Finance (Public Revenue Management) Act, 2019

Mswada wa Sheria Sheria ya Fedha (Usimamizi wa Mapato ya Umma) ya 2019

Mswada wa Sheria ya Kuanzisha Wakala wa Serikali wa Uchapaji Zanzibar

A Bill for an Act to Establish the Office of the Chief Inspector of Education

Mswada wa Sheria ya Kuanzisha Ofisi ya Mkaguzi Mkuu wa Elimu

A Bill for An Act to make better provisions for the administration of the Judiciary.

Mswada wa Sheria ya Kuweka Masharti Bora ya Usimamizi wa Mahakama.

Mswada wa Sheria ya Kufuta Sheria ya Mwenendo wa Jinai Nam. 7 ya 2004

A Bill for an Act to Repeal the Criminal Procedure Act No. 7 of 2004.

Mswada wa Sheria ya Kufuta Sheria ya Adhabu.

A Bill for an Act to Repeal the Penal Act No. 6 of 2004.

Mswada wa Sheria ya kufuta Sheria ya Kusimamia Mwenendo wa Biashara na Kumlinda Mtumiaji ya Zanzibar Nam. 2 ya mwaka 1995.

A Bill for An Act to Repeal the Zanzibar Fair Trading and Consumer Protection Act, No. 2 of 1995

Mswada wa Sheria ya kufuta Sheria ya Kusimamia Mwenendo wa Biashara na Kumlinda Mtumiaji ya Zanzibar Nam. 2 ya mwaka 1995.

A Bill for An Act to Repeal the Zanzibar Fair Trading and Consumer Protection Act, No. 2 of 1995

Mswada wa Sheria wa Kufuta Sheria ya Mahakama ya Kadhi Nam. 3 ya 1985

A Bill for an Act to repeal the Kadhis' Courts Act No. 3 of 1985

Mswada wa Sheria ya kuanzisha Baraza la Taifa la Biashara ya 2017

A Bill for an Act to Establish the Zanzibar National Business Council of 2017

A Bill for an Act to amend the Zanzibar Public Leaders' Code of Ethics Act No. 4 of 2015

Mswada wa Sheria ya kurekebisha sheria ya maadili ya viongozi wa Umma zanzibar, nam. 4 ya 2015


News from the House

Hon. Zubeir Ali Maulid (Speaker)

Upcoming Events

Stay connected